Nilalaman

Listahan ngvideos

Videos

Mga usapin ukol sa Ramadhan (1)

Mga usapin ukol sa Ramadhan (1)

ito ay video tungkol sa usapin ng Ramadhan lalung-lalo na ang pagbabayad ng mga hindi napagayunuhang araw sa Ramadhan sa wikang tagalog

Mga usapin ukol sa Ramadhan (2)

Mga usapin ukol sa Ramadhan (2)

Isang video ukol sa malinaw na paliwanag sa mga usapin ng Ramadhan (2)

Ang Pamamaraan ng Paglingkod

Ang Pamamaraan ng Paglingkod

Ang video na ito ay patungkol sa mga magagandang asal ng paglilingkod na dapat isakatuparang ng isang mananampalataya

Ang Paninigarilyo

Ang Paninigarilyo

Ang video na ito ay tungkol sa paninigarilyo, ano nga ba ang hatol ng Islam sa paninigarilyo?

Ang kahalagahan ng Pag-aayuno sa Ramadhan

Ang kahalagahan ng Pag-aayuno sa Ramadhan

Ang kabutihan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan

Mga labag na nagagawa sa Pag-aayuno

Mga labag na nagagawa sa Pag-aayuno

isang video tungkol sa mga labag na gawain na nagagawa ng isang Muslim habang nag-aayuno sa buwan ng Ramadhan

Mga kamalian sa pagsasagawa ng Wudu

Mga kamalian sa pagsasagawa ng Wudu

Mga kamaliang madalas nagagawa ng mga nagsasagawa ng wudu at paglilinis

Pakikinabang sa balat ng patay na hayop

Pakikinabang sa balat ng patay na hayop

Ang mga alituntunin ng pakikinabang sa balat ng patay na hayop

Ang Siwak

Ang Siwak

Makikita mula sa ngipin brushing sa Philippine

Ang Hatol ng Islam sa Pag-ampon

Ang Hatol ng Islam sa Pag-ampon

Ang katotohanan tungkol sa pag-ampon at ang hatol ng Islam ukol dito

Ang pagpapabigkas sa taong naghihingalo ng LA-ILAHA ILLALLAH

Ang pagpapabigkas sa taong naghihingalo ng LA-ILAHA ILLALLAH

Ang video na ito ay patungkol sa usapin ng pagpapabigkas sa taong naghihingalo ng salitang LA ILA-HA ILLALLAH, at kahalagahan nito (Tagalog)

Ang Pag-aasawa

Ang Pag-aasawa

Ang video na ito ay tungkol sa usapin ng pag-aasawa sa Islam at kahalagahan nito, sa wikang tagalog