Nilalaman

Listahan ngbooks

Books

Ang Tatlong Panuntunan

Ang Tatlong Panuntunan

Ang Tatlong Panuntunan; Pagtalakay sa mga Katanungan na Siyang Itatanong sa Libingan: Sino ang Diyos Mo, Sino ang Propeta Mo at Ano Ang Relihiyon MO?

Mga katangian ng Hajj at Umbrah

Mga katangian ng Hajj at Umbrah

Ang aklat na ito ay nagpapaliwanag ng katangian ng Hajj at Umbrah mula sa kanyang mga saligan at mga obigado nito upang mapag-aralan ng isang Muslim bago niya ito isinagawa.

Pagdarasal sa Islam

Pagdarasal sa Islam

Ang aklat na ito naglalaman ng kahulugan ng pagsamba at pamamaraan ng paglinis at ang kondisyon nito at ang pamamaraan ng pagdarasal ng Sugo salla Allahu Alayhi Wasallam Pagdarasal ng (Hajah).