Nilalaman

content

list of authors

About Author

Bilal Philips

Bilal Philips

Dr Abu Ameenah Bilal Philips is a Jamaican Canadian Islamic Scholar who converted to Islam in the early seventies after journeying politically and intellectually from Christianity to Communis

Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus

Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus

book

Isang munting aklat na nagpapahayag ng tunay na mensahe ni Cristo Jesus; pinatutunayan ang pagkatao ni Jesus at kailanman ay hindi maaaring maging Panginoon, matutunghayan sa aklat na ito kung ano ang katotohanan patungkol sa mga bersikulo ng bilbliya na madalas ginagamit ng mga Kristyano upang patunayan na si Jesus ay Diyos at sa huling bahagi nito ay ang paliwanag tungkol sa tunay na daan at katuruan ni Cristo.

Nagkatawang Tao ba ang Poong Maykapal?

Nagkatawang Tao ba ang Poong Maykapal?

book

Nagkatawang tao ba ang Poong Maykapal? Kung pag-uusapan ang tumpak na katuwiran, ang kasagutan ay hindi sapagkat ang konsepto ukol sa Poong Maykapal na nagkatawang tao ay sumasalungat sa payak na kahulugan ng salitang “ Poong Maykapal” Ang kasagutan ng pangkaraniwang tao ay sinasabing ang Poong Maykapal ay .magagawa ang lahat ng mga bagay; anoman ang nais Niyang gawin, ay magagawa Niya.